Задавання 16. Проект БАНКОМАТИ

Банки надають можливість своїм клієнтам здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карт, що емітуються ними, і знімати готівку в банкоматах.

Кожен банк обслуговує свої банкомати і своїх клієнтів з питань експлуатації пластикових карт, що емітуються їм.

Якщо картка клієнта емітована банком, обслуговуючим банкомат, то операція видачі готівки банкоматом клієнту здійснюється безкоштовно. Якщо ж клієнт деякого банку отримує готівку в банкоматі іншого банку, то банкомат знімає комісію (1,2 % суми видачі). Клієнти отримують готівку в будь-який час і в будь-якому банкоматі.

Необхідно спроектувати базу даних Банкомати,інформація якої використовуватиметься для аналізу операцій з’йому готівки клієнтами в банкоматах різних банків, частоти обслуговування Задавання 16. Проект БАНКОМАТИ банкоматами клієнтів із стягненням комісійних, динаміки операцій зняття готівки клієнтами окремих банків в різних банкоматах за певні інтервали часу і ін.

У БД повинна зберігатися інформація:

§ про БАНКИ: код банку, назва банку, юридична адреса;

§ БАНКОМАТАХ: номер банкомату, адреса банкомату, код банка (обслуговуючого банкомат);

§ Клієнтах: номер картки клієнта, П.І.Б. клієнта, адресу клієнта, код банка (обслуговуючого клієнта);

§ Операціях видачі готівки клієнтам: номер картки клієнта, номер банкомату, дата, час, комісія (Так/Ні), сума видачі (грн.)

При проектуванні БД необхідно враховувати наступне:

§ банк обслуговує декілька банкоматів. Банкомат обслуговується одним банком;

§ банк обслуговує декілька клієнтів. Клієнт обслуговується одним банком;

§ банкомат Задавання 16. Проект БАНКОМАТИ обслуговує декілька клієнтів. Клієнт обслуговується декількома банкоматами;

§ банкомат здійснює декілька операцій одержання готівки. Операція одержання готівки пов'язана з одним банкоматом; клієнт здійснює декілька операцій одержання готівки. Операція одержання готівки пов'язана з одним клієнтом.

Крім того слід врахувати

§ кожен банк обов'язково має в обслуговуванні банкомати. Кожен банкомат обов'язково обслуговується банком;

§ кожен банк обов'язково має клієнтів. Кожен клієнт обов'язково обслуговується банком;

§ кожен банкомат обов'язково обслуговує клієнтів. Кожен клієнт обов'язково обслуговується банкоматами;

§ банкомат не обов'язково здійснює постійно операції видачі готівки. Кожна операція видачі готівки обов'язково пов'язана з банкоматом;

§ клієнт не обов'язково Задавання 16. Проект БАНКОМАТИ здійснює операції одержання готівки. Кожна операція одержання готівки обов'язково пов'язана з клієнтом.documentaxmvfgj.html
documentaxmvmqr.html
documentaxmvuaz.html
documentaxmwblh.html
documentaxmwivp.html
Документ Задавання 16. Проект БАНКОМАТИ